Zoeken

HEMPEL LIGHT PRIM. 5 LT A+B (PROMO)

Product Nr. HUL36600005
Voss artikelnummer 126627
TF nr 3660005
categorie Hulpstoffen » Hempel Boot & Yacht
toepassing Doe het zelver » Boot herstellen & onderhouden
in stock ja
verkrijgbaar bij lokale dealer ja

 

HEMPEL LIGHT PRIMER A + B

Beschrijving:
Is een hoogwaardige 2 componenten epoxyprimer op polyamidebasis. De doorgeharde laag heeft een zeer hoog weerstandvermogen en is een goede barrière tegen water. De uitgeharde laag laat geen water (damp) door.
Verkrijgbaar in 750 ml en 5 lt verpakkingen.

Toepassing:
Het product wordt toegepast op harde ondergronden als beschermlaag tegen water, op polyester als osmose-preventie en op metaal als bescherming tegen roest. Light Primer kan ook toegepast worden op multiplex, hardhout en aluminium. Is een goede grondlaag voor lakken en antifouling.

Gegevens bij levering: A-comp. / B-comp.
Kleur : grijs / wit
Viscositeit : > 9054 mm / > 9054 mm
Soortelijk gewicht : ca. 1,50 gr/cm³ / ca. 0,93 gr/cm³
Houdbaarheid: 12 mnd in gesloten verpakking / 12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie: vloeibaar / vloeibaar

Technische gegevens:(A + B)
Verbruik: ca. 8m²/lt
Shore: niet van toepassing

Verwerking:
Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit, zandstralen of schuren. Het oppervlak moet schoon,
droog en vetvrij zijn. Alleen verwerken vanaf 5°C. Vermeng de beide componenten in een 2/1
volumeverhouding en verwerk deze binnen de 4-6 uur. Droog na 2-3 uur bij 20°C. Doorgehard na 7
dagen. De eerste antifoulinglaag moet over de laatste laag Light Primer worden aangebracht, zolang deze primerlaag nog kleverig is (bij 20°C ca. 1-2 uur). Wanneer deze tijd wordt overschreden, dient ofwel de Light Primer-laag geschuurd (korrel 180) te worden ofwel een nieuwe dunne primerlaag aangebracht te worden (om schuren ter vermijden).
Indien het product als hechtgrondering wordt gebruikt, dient de eerste laag 30% verdund te worden (verdunner 0845). De volgende laag kan onverdund worden aangebracht (of tot 5% verdunnen voor een betere vloei).
Wanneer er geplamuurd dient te worden, is het aan te raden dit na de eerste verdunde Light Primer- laag te doen (hechtgrondering).

Tip:
wanneer Light Primer voor de 2e keer wordt aangebracht, kunt u het product inkleuren met
1 à 2 druppels epoxypigment (of PU-pigment) per liter. Zo kunt u goed controleren of u alles
geschilderd heeft.
Op polyesterboten dringt Light Primer goed in de poriën indien de eerste laag verdund en met een kortharige kwast (rol mohair) wordt aangebracht. Ook wanneer er vervolgens gespoten wordt.
De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Veiligheid:
Bevat xyleen (isomerenmengsel) en is ontvlambaar. Het is schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Irriterend voor de ogen. Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Het is aangeraden om een koolstoffiltermasker te dragen.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet voor grote oppervlakken en woon- en verblijfruimten.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: verdunner 08880 of 08450 of reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Keywords: hempel | boot | vernis | lak | verf | renovatie | onderwaterlijn

Downloads: Technical Data Sheet product

Share