Zoeken

HEMPEL GFK DEGREASER 750 ML (PROMO)

Product Nr. HUL36600007
Voss artikelnummer 126612
TF nr 3660007
categorie Hulpstoffen » Hempel Boot & Yacht
toepassing Doe het zelver » Boot herstellen & onderhouden
in stock ja
verkrijgbaar bij lokale dealer ja

 

HEMPEL GFK DEGREASER

Beschrijving:
Hempel GFK degreaser is een bijzonder effectief en krachtig werkend mengsel van oplosmiddelen, waarmee was en vet worden losgeweekt van polyester, aluminium, staal, hout en ferro-cement.
Verkrijgbaar in 750 ml verpakkingen.

Toepassing:
Het is eveneens geschikt voor het schoonmaken van kwasten, rollen en spuitapparatuur. Bevat geen chloorkoolwaterstoffen.

Gegevens bij levering:
Kleur kleurloos
Viscositeit 120 mPa’s
Soortelijk gewicht ca. 0,89g/cm³
Houdbaarheid onbeperkt
Consistentie vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik : afhankelijk van toepassing
Shore : niet van toepassing

Verwerking:
Aanbrengen met een doek en enige tijd laten inwerken. Niet op gelakte ondergronden, linoleum, plastic of bitumen toepassen. Uit de buurt houden van een ontstekingsbron.

Veiligheid:
Bevat butanol en xyleen (isomerenmengsel) en is ontvlambaar. Het is schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Irriterend voor de ogen en de huid. Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen. Draag steeds gepaste handschoenen en werkkleding.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep. Voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Keywords: hempel | boot | polijst | polieren | reinigen

Downloads: Technical Data Sheet product

Share